Hlavná stránka      |      Fotogaléria      |      Napísali o nás      |      Kontakt

Copyright © 2017 mramor-c.sk. Všetky práva vyhradené.

MRAMOR CSÖGLEI, spol. s r. o.
Tomášikova 10
821 03 Bratislava 2

Hlavná stránka      |      Fotogaléria      |      Napísali o nás      |      Kontakt

Tel: 02/436 42 004
Fax: 02/436 42 005

IČO: 36 233 374

E-mail:
mramorc@mramor-c.sk

Firma je zapísaná v Obchodný register: MRAMOR CSÖGLEI, s.r.o.  je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I v odd. Sro vo vložke číslo 30865/B

Výroba a rekonštrukcie pomníkov, dosekávanie a zlatenie písma,
dlažby, obklady, parapety, schody, pultové dosky
všetko z prírodného kameňa

IBC - international business cooperation - 3/2000, ročník 11 - časopis pre podnikateľov - Magazine for managers

Reprezentant špičkovej kamenárskej tvorby

O spoločenskom a kultúrnom prínose firmy MRAMOR k uplatneniu modernej architektúry kameňa a jej vplyve na vývoj kamenárstva na Slovensku hovoríme s Jozefom CSÖGLEIOM

Vaše nádherné kamenárske diela na významných firemných a iných reprezentačných stavbách a v ich interiéri už dnes sa stávajú súčasťou a reprezentantom národnej kultúry. Zakladáte si na určitej originalite alebo kopírujete svet?

Napriek tomu, že kameň patrí k najstarším stavebným materiálom, dlhé desaťročia bol nedostatkový a dovážal sa z Rumunska, Kuby a Ruska. Nemal však vysokú kvalitu. Nemohol byť použitý tak, ako je to vo svete bežné, na honosné stavby bánk, poisťovní, výškových budov. Jediný vysokokvalitný kamenný materiál predstavoval vtedy spišský travertín a len stavby, pri ktorých bol použitý, predstavovali architektonický štandard. Aj o ňom však platí, že nie vždy domáci materiál je najlacnejší. Dnešný štandard stavieb, pri ktorých používame zahraničné žuly a mramory, predstavuje špičkovú úroveň. Môžem povedať, že investori ovplyvnení našimi architektmi, ktorých akoby nepriazeň predchádzajúcich desaťročí sa ani nedotkla, dosahujú na reprezentačných stavbách úroveň, ktorú dnes obdivuje aj odborná Európa. Naši architekti majú ku kameňu veľkorysý vzťah, nadviazali na fenomenálnych architektov v minulosti a udržiavajú bezprostredný kontakt s dianím okolo kameňov vo svete. Keď sa im otvorili v období transformácie spoločnosti nové možnosti, v spolupráci s nami naštartovali špičkovú kvalitu. Udivuje to často aj zahraničné kooperujúce firmy, lebo u nich aj k významným stavbám nepristupujú vždy v takom veľkom štýle ako my. Vysoké uznanie si získavajú naše kamenárske diela najmä na bankách a poisťovniach.

Dominantný kamenársky podnik v SR

Naša firma Mramor, s. r. o., sa etablovala na reprezentačnú kvalitu, ktorou sa vyznačujú všetky naše stavby. Túto úroveň sme zvládli vďaka tomu, že zo začiatku sme s našimi pracovníkmi pôsobili tri roky v Rakúsku a v Nemecku. Zakrátko sa tam ukázalo, že naši montážnici dosahujú špičkové výsledky v kvalite zhotovenia a tiež v skracovaní časových režimov. Získané zručnosti našich montážnikov sme preniesli k nám a uviedli sme sa s takým vysokým štandardom, že firmy okolo nás na Slovensku nemali voči nám šancu. Naša výkonnosť rástla spolu s dobrým menom firmy, až sme sa stali dominantným kamenárskym podnikom na Slovensku. Našou prednosťou pri výberových konkurzoch je nielen to, že investori poznajú naše veľké možnosti, ale aj cenová prístupnosť, lebo pri množstvách, ktoré dovážame z Talianska a od iných dodávateľov a sú svojím objemom obrovské, získavame pomerne nízke ceny a sme bezkonkurenčne najlacnejší.

Ktoré významné stavby sú, takpovediac, na Vašom firemnom štíte a sú reprezentáciou s. r. o. MRAMOR?

V Bratislave sme sa podieľali kamenárskymi prácami na výstavbe alebo rekonštrukcii 17 bánk, troch veľkých poisťovní. Spomeniem konkrétne VÚB, ktorá je akýmsi Everestom v kamenárstve. Naša kapacita má však také rozmery, že dokážeme zvládnuť aj také veľké stavby, ako je nová budova Národnej banky Slovenska, materiálovo náročnejšia a ešte vyššia než VÚB. Spolupráca architektov, investorov a nás je na vysokej úrovni a efekt, ktorý kameňom dodáme stavbe, je inými technikami neprekonateľný. Tieto stavby sa spravidla stávajú v rámci celoslovenskej súťaže Stavbami roka, ako napr. VÚB v Pezinku, vybavovacia budova II. letiska M.R.Štefánika. Súčasne s nami sú oceňovaní aj architekti a obdivujem najmä mladých a ich progresívnosť. Získali si veľký rešpekt u zahraničných veľmi skúsených architektov. Spolupracujeme len s našimi architektmi, a to takých zvučných mien, ako Pavol Kuzma, Ján M.Bahna, Ľubomír Závodný, Rastislav Janák, Peter Kucharovič, ktorí predstavujú elitu európskeho formátu a ich práce sa považujú za najvýznamnejšie, Aj keď vychádzajú zo západnej architektúry, prinášajú nové prvky charakteristické pre naše teritórium a podnetné aj pre architektov v západnej Európe.

Ak vychádzame z filozofie, že použitý kameň má teoreticky slúžiť naveky s minimálnou údržbou a s vysoko efektným dizajnom, pretože sa dá tvarovať ako máloktorý materiál, možno z neho vytvoriť diela nevídaného až monumentálneho charakteru zo súčasného hľadiska, ale aj pre budúcnosť. Ako dnes obdivujeme cestu ciest – Via apia v Ríme, podobne sa tešíme, že aj naše diela budú uznávať a obdivovať budúce generácie. Materiál, ktorý naša firma Mramor aplikuje na stavbách, predstavuje štandard s pečaťou bohatých firiem či inštitúcií. Pri vstupe do týchto budov musí návštevník nadobudnúť pocit, že inštitúcia poskytuje dôveru, reprezentuje primeranú finančnú pozíciu a pod. To sa nedá dosiahnuť keramikou alebo umelými kameňmi, ale jedine prírodným kameňom, ktorý vyvolá v človekovi úctu alebo bázeň v priestore, v ktorom sa človek modlí a či počíta svoje úspory.

Kameň svojou štruktúrou poplatný prírode nepozná hranice, ale má domovské teritóriá.

Materiál vozíme zásadne z Talianska, ktoré je epicentrom spracovania kameňov zvážaných z celého sveta. Je to Mekka kamenárov, bohatá na materiál s asi 200 druhmi kameňov od veľmi kvalitných žúl po kvalitné mramory. Je veľkou raritou, že obrovské pohorie Carrary predstavuje zásobáreň mramorov a o niekoľko desiatok kilometrov južnejšie sa vynára z mora Sardínia so svojimi žulami. Ako je známe, žula je vyvrelina a mramor usadenina a tieto dva veľmi rozdielne materiály sa tam nachádzajú blízko seba vo veľkých množstvách a vysoko kvalitné. Taliani hádam prví na svete pochopili výnimočné vlastnosti kameňa a v jeho spracovaní vždy boli dominantní. Využívajú veľmi progresívne technológie pílenia na rôzne obkladové dosky a masívy, pričom dnes už vedia zohľadniť aj ekologické hľadiská, ako je zníženie hluku, odstránenie škodlivín ap.

Podľa akých kritérií sa riadite pri výbere kamenného materiálu? Z ktorých svetových teritórií vyberáte najviac a prečo?

Nevyberáme podľa toho, z ktorej krajiny kameň pochádza. Architekt sa zásadne orientuje na štruktúru materiálu a jeho farbu. Sú to dva faktory rozhodujúce o tom, ako interiér alebo fasáda budú vyzerať. Štrukturálne rozlišujeme dva druhy materiálov: jeden s jedinečným zrnením, bez fľakov a bez trhlín a druhý prinášajúci nádherné kresby, zakaždým originálne a neopakovateľné. Vozíme napr. maracanu z Brazílie, krásny materiál z Argentíny, ale aj zo Španielska, kvalitné žuly čiernej a červenej farby zo Švédska. Vždy však je tento materiál rezaný v Taliansku. Odtiaľ dovážame porezané a jednostranne vyleštené kamenné dosky ako polotovary, ktoré opracovávame na požadované rozmery a montujeme. Otvára sa nám aj trh v Číne, odkiaľ sme doviezli veľké množstvo kameňov šedej farby na schody pre NBS. Prekvapili nás pritom veľké čínske lomy s obrovskými zásobami jednakého, veľmi kvalitného svetlého materiálu. Teda aj tu sa nám otvára perspektívny trh s výhodnými cenami.

Vašou druhou významnou produkčnou sférou je pomníková tvorba, ktorá dnes prináša na cintoríny nové, moderné architektonické prvky a kompozície.

Naša firma MRAMOR ročne vytvára v tejto oblasti hrubý obrat okolo 50 mil. Sk. Najmä katolicizmus u nás, ale aj v susednom Rakúsku a Maďarsku priniesol na cintoríny ušľachtilé materiály s pomníkmi leštenými zo všetkých strán. V minulom storočí cintorínske monumenty významne ovplyvnili bohatí Židia, ktorí do Bratislavy prenášali prvky budapeštianskej a viedenskej architektúry a materiál sa pritom splavoval po Dunaji. Na týchto židovských cintorínoch aj dnes obdivujeme práce kamenárskych firiem nielen v precíznosti opracovania kameňa, ale aj v majestátnosti rozmerov.

Líder v cintorínskej architektúre

Cintorínska architektúra na Slovensku mala svoj vývoj spojený s chudobou. Používali sa najviac polopieskovce z tatranských rúl, ale známe sú najmä drevené kríže na Detve s pestrými farbami a vyrezávanými tvarmi, ktoré obdivuje Európa. Dnešná architektúra na cintorínoch vyžaduje vysokú kvalitu najdrahších materiálov pre epitafné dosky s možnosťou rytia alebo osadzovania bronzového písma. Sme firmou, ktorá na Slovensku najvýraznejšie ovplyvňuje túto architektúru. Dnešný trend a náš vlastný firemný rukopis vyžadujú jednoduchosť a vysokú kvalitu materiálu. Vieme však uspokojiť aj menej solventného zákazníka tým, že mu poskytneme kvalitu a krásu architektúry, ale z lacnejšieho materiálu.

Aký spôsob objednávky pomníkov uprednostňujú Vaši zákazníci, prichádzajú k Vám priamo alebo sa najskôr kontaktujú s architektom?

Existujú tri možnosti, pričom najzriedkavejšie je využitie architekta. Po druhé zákazníkom ponúkame pomníky podľa špičkových katalógov a našich skúseností. Ale majú aj možnosť zakúpiť si lacnejší pomník z tých, ktoré vystavujeme napr. pri vchode do cintorína v Slávičom údolí.

Čo by malo byť určujúce, keď sa zákazník rozhoduje pre typ pomníka a celkový charakter hrobu, ak si odmyslíme finančnú stránku ponuky?

Z nášho pohľadu je veľmi dôležitá farba kameňa, ktorá úzko súvisí s konečným tvarom pomníka a teda s uspokojením zákazníkovej predstavy. Ponúkame od bielej až po čiernu farbu v rôznych štruktúrach a taktiež kamene s kresbami ako nové prvky modernej cintorínskej architektúry. Dominuje však čierna švédska žula prinášajúca hlbokú pietu a napriek tomu, že je veľmi drahá, je aj veľmi žiadaná. Celkove asi 30 percentami prevláda čierna farba.

MRAMOR, s.r.o., je najvýznamnejšou slovenskou kamenárskou firmou. V ktorých regiónoch koncentrujete Vaše podnikateľské zázemie a tým aj ponuku investorom či občanom?

Koncentrujeme sa najmä na Bratislavu a Banskú Bystricu, čo zodpovedá našim kapacitným možnostiam. Neusilujeme sa vklíniť do dedinských lokalít, v ktorých už tradične pôsobia miestni kamenári a tradične ovplyvňujú miestny kolorit a predstavy obyvateľstva. Občas však pri ojedinelých objednávkach vstúpime aj do takéhoto lokálneho prostredia. Po roku 1989 vyrástlo množstvo kamenárstiev a ľudia nemusia čakať na pomníky aj rok či dva ako v minulosti. Naša firma vie vyrobiť akýkoľvek náročný pomník v lehote jedného mesiaca. My daváme garanciu na pomník v dĺžke 10 rokov. Myslíme si však, že každý náš výrobok je našou reprezentačnou vzorkou a má – teoreticky - pretrvať veky, preto z vlastnej iniciatívy odstraňujeme akékoľvek nedostatky aj po záruke. Pre stavbu našich pomníkov však vzdialeností znamenajú značné komplikácie. Pomník nemožno predať len ako tovar, treba ho finalizovať priamo na mieste počnúc vybudovaním železobetónových základov. Vlastná montáž je tiež taká náročná, že nemohli by sme ju zveriť iným firmám, pretože nemohli by sme niesť zodpovednosť za hotové dielo. Firma MRAMOR je však prínosom aj pre mnohé menšie kamenárstva na Slovensku tým, že im predáva kamene z toho veľkého množstva, ktoré dováža.

Ľudia si formujú svoje názory na cintorínsku architektúru neraz aj v zahraničí a snažia sa obohatiť zaužívané prvky a štýly. Vieme vyhovieť každému, aj keď nie všetky želania a prenesené predstavy z cudziny považujeme za šťastné riešenie. Napriek všetkému, čo som doteraz povedal, vychádzame v ústrety každému záujemcovi o naše pomníky na celom Slovensku, pretože okrem zvýšených dopravných nákladov nič nám nestojí v ceste, aby sme s našou cintorínskou architektúrou prichádzali tak do Slávičieho údolia v Bratislave, ako aj na cintoríny v Trnave, Košiciach či inde. Vieme, že tým prinášame do rôznych regiónov Slovenska nové architektonické prvky, vysoko kvalitné materiály, štýlové obohatenie a často lepšie ceny ako miestne kamenárstva.

Summary

MRAMOR, s.r.o. is a dominant stone cutting company in Slovakia. The company was established in 1991 in Bratislava within the first so-called "small" privatisation period. The company uses foreign top quality granite and marble for constructions and memorial plates. Mainly the stone works in banks and insurance houses are highly awarded and have been included in German and Italian catalogues. In Bratislava the company shared in construction and reconstruction of 17 banks and 3 insurance houses. These constructions have been many times awarded Constructions of the Year of the Slovak Republic. With high dimension capacities the company can manage also such demanding structures as the new building of Slovak Central Bank. The company co-operates with architects such as P. Kuzma, J. Bahna, B. Závodný and others who represent the top European architects. MRAMOR company delivers materials mainly from Italy and also according to origin from the best quality quarries in China. An important production part is the creation of memorials for cemetery architecture. It brings the top quality of the most expensive materials for epitaph plates. In Slovakia MRAMOR company also in this area influences modern design, style of creative stone elements and top quality. As a current representative of top stone creation MRAMOR significantly helps the development of modern stone cutting production in Slovakia.

Napísali o nás - IBC - rozhovor

Nové Línie

IBC - rozhovor

Domine

SME - Čuňovo

Život

EuroReport

SNN - rozhovor